Сторчак Владимир Михайлович

Книги

   Отечественная история : учеб. -метод. пособие : в 2 ч. / ред. Земцов Б. Н. ; МГТУ им. Н. Э. Баумана. - М. : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2009.
   Ч. 2 : XVIII - начало ХХ в. / Абрамова И. Л., Божич А. С., Земцов Б. Н. [и др.]. - 2009. - 157 с. - Библиогр. в конце тем.
198 экз.
   Отечественная история : учеб.-метод. пособие : в 2 ч. / ред. Земцов Б. Н. ; МГТУ им. Н. Э. Баумана. - М. : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2009.
   Ч. 1 : IX-XVII вв. / Абрамова И. Л., Сторчак В. М., Берснева И. В. [и др.]. - 2009. - 159 с. - Библиогр. в конце тем.
190 экз.
   История Отечества : учеб. пособие / ред. Суздалева Т. Р. ; МГТУ им. Н. Э. Баумана. - М., 1995.
   Вып. 1 / Волохова Г. Л., Федоров К. В., Федорова Л. Д. [и др.]. - М. : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 1995. - 70 с.
11 экз.